Jawhret Al Rashid Hotel 3 Star
Madinah, Madinah

Jawhret Al Rashid Hotel